Wachttijd vooralsnog meer bepalend voor zorgkeuze dan uitkomstinformatie

In het kader van het project Gepast Verwijzen hebben we onderzocht op welke wijze zorgvragers en verwijzers van ZIO, eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland, op dit moment hun keuze voor vervolgzorg maken en welke factoren hierin bepalend zijn.

Advies van de huisarts belangrijke factor bij keuze zorgaanbieder

Het advies van de huisarts is door zorgvragers de meest genoemde reden voor de keuze van een bepaalde zorgaanbieder (34%), daarnaast spelen afstand (23%), wachttijd (17%) en of men al (eerder) onder behandeling was /is bij een zorgaanbieder (19%) een belangrijke rol in de keuze. Kwaliteitsinformatie speelt op dit moment (nagenoeg) geen rol in de keuze van een zorgaanbieder. Huisartsen geven aan in principe de voorkeur van de patiënt te volgen, tenzij zij zelf negatieve ervaringen hebben met een bepaalde zorgaanbieder / specialist. Dan zijn zij wel sturend.

Reden keuze voor huidige aanbieder

Merendeel heeft geen keuze-informatie ontvangen

Bijna de helft van de zorgvragers geeft aan geen keuze-informatie te hebben ontvangen van de huisarts of verwijsbureau Tipp. Toch is 74% (grotendeels) tevreden over de hulp die ze gehad hebben bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder. Bijna de helft van de zorgvragers had bij de betreffende verwijzing geen behoefte om verschillende zorgaanbieders te bespreken.

Wachttijd veruit belangrijkste informatie voor keuze zorgaanbieder

De keuze-informatie die gegeven wordt, beperkt zich op dit moment tot informatie over wachttijden. Hoewel objectieve kwaliteitsinformatie nu nog geen rol speelt bij de keuze voor een zorgaanbieder, worden zorguitkomsten (zoals behandelresultaten en complicaties) en ervaring van de zorgaanbieder met vergelijkbare patiënten door 37% respectievelijk 32% van de responderende zorgvragers belangrijk gevonden om mee te laten wegen in een advies bij toekomstige keuzes (ZorgRank). Wachttijd (67%), of de zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar (46%) en reisafstand (44%) worden het vaakst genoemd.

Belangrijke informatie zorgkeuze

Kwaliteitsinformatie is lastig te interpreteren

Ook huisartsen en zorgbemiddelaars van Tipp noemen wachttijd en afstand op dit moment als meest bepalend bij de keuze voor een zorgaanbieder. Kwaliteitsinformatie zoals indicatoren over behandelresultaten of complicaties vinden huisartsen lastig te interpreteren en op waarde te schatten, omdat het niet per se iets zegt over een individuele specialist of omdat variatie in case-mix een rol kan spelen. Patiëntervaringen uit ratings en reviews vinden zij voor hun advies minder bruikbaar, zij hechten meer belang aan ervaringen / oordelen van huisartsen over de vervolgzorg (Huisarts Tevredenheid Onderzoek). Huisartsen benoemen ook continuïteit van zorg (door dezelfde arts behandeld worden bij een bepaalde klacht) als een belangrijke factor die bepalend kan zijn voor de keuze van vervolgzorg.

Zorgbemiddelaars van Tipp vinden het belangrijk dat in ZorgRank objectieve kwaliteitsinformatie wordt meegenomen en daarnaast ook ervaringen van patiënten en huisartsen omdat dit drie verschillende perspectieven zijn. De zorgbemiddelaars ervaren het echt als een gemis dat ze nu niet over kwaliteitsinformatie beschikken, zo bleek uit de focusgroep:

“Mensen vragen vaak ‘waar is het het beste? Ik kan daar geen antwoord op geven.”

“‘’Waar zit de beste specialist voor …?’ daar wordt vaker naar gevraagd. ‘Waar wilt u het liefste geholpen worden?’ ‘Daar waar de beste specialist is’. Tja, die informatie hebben wij niet.”

“Of als mensen uitwijken naar een alternatief ‘zitten daar wel goeie artsen? Nu zeg ik dan ‘ze zijn gediplomeerd.’” Een andere zorgbemiddelaar van Tipp: “Ja of ik verwijs ze terug naar de huisarts dat hij adviseert op basis van zijn ervaring of kennis.”

Meeste zorgvragers willen samen beslissen

De meeste zorgvragers (47%) geven aan het liefst samen met de huisarts de keuze te maken, waarbij de verschillende opties aan de hand van een keuzehulp worden besproken.

Voorkeur op welke manier keuze maken zorg

Huisartsen geven aan dat wanneer de Zorgnavigator met het ZorgRank-advies er is, ze verwachten dat dit wel invloed heeft op het verwijsproces en zien hier ook een rol voor zichzelf. Ze kunnen dan met de patiënt de Zorgnavigator raadplegen of dit aan verwijsbureau Tipp overlaten afhankelijk van de situatie.

Download hieronder de uitgebreide rapportage ‘Het perspectief van zorgvragers en verwijzers op het keuzeproces voor vervolgzorg’ voor de volledige onderzoeksresultaten.

Op de hoogte blijven?

Vul dan hieronder uw gegevens in.